jt

mailinstagram  facebook  linkedin 

NED / ENG logo

Waq Waq - Galerie Hendrik Van de Weghe

Galerie Hendrik Van de Weghe (Museumstraat 4, 2000 Antwerp, Belgium)
Solo Exhibition
From December 9th 2010 to January 15th 2011
Opening on December 9th 2010

waqwaq_karinborghoutswaqwaq2_karinborghouts

Pictures: K.B.

Aan de basis van de Waq Waq-tentoonstelling ligt een kleine Arabische prent die Johan Tahon ontdekte op een boekenmarkt op het Taksimplein in het bruisende hart van Istanbul. Deze prent toont een boom die mensenvruchten draagt en blijkt een illustratie te zijn van de Waq Waq-mythe die verhaalt over een magische boom die groeit op een verlaten eiland ergens in Zuid-Oost-Azië. Aan deze boom ontspruiten ieder jaar opnieuw vrouwenvruchten. Eens volgroeid maken de haren van deze wonderlijke gestalten zich langzaam los van de takken en vallen ze onder luid Waq Waq-gekrijs als geïmplodeerde rijpe vruchten op de grond, waar ze zielloos wegkwijnen, hun dood tegemoet.
De mythologie, zowel van het Westen als het Oosten, is wel vaker een inspiratiebron voor Johan Tahon, die met zijn droomsculpturen zijn eigen mythen materialiseert. Een mythe wordt gecreëerd om een verklaring te bieden voor datgene wat onverklaarbaar is, maar soms is de mythe zelf in zoveel mysterie gehuld dat de basis van haar ontstaan niet langer duidelijk is. Mythen bieden troost, al is het niet altijd onder woorden te brengen waarvoor precies.
Deze keer laat Tahon de galerie overwoekeren door een installatie die geïnspireerd werd door het Waq-Waq-verhaal: fragiele gipsen hoofden ontspruiten aan de takken van een boom en dreigen zichzelf los te laten en op de grond uiteen te vallen. De installatie lijkt te leven en baadt in een sfeer van Unheimlichkeit. Ze wordt versluierd door de geheimen van haar eigen ontstaan.


www.galerievandeweghe.be