jt

mailinstagram  facebook  linkedin 

NED / ENG logo

QNX, een plek voor rituelen - Brugge

Diverse locaties in Brugge, België
Samenwerkingsverband
QNX1, van 20 maart t/m 12 mei 2012
QNX2, van 20 juni t/m 19 augustus 2012

QNX

Vanaf 20 maart 2012 zal schrijver en regisseur Peter Verhelst samen met letterbeeldhouwster Maud Bekaert drie jaar lang in Brugge samenwerken met kunstenaars (muzikanten, schilders, beeldhouwers, dansers, fotografen, filmmakers ...), om telkens op een bijzondere locatie in de stad een QNX-plek open te stellen. In 2015 komen al deze rituele plekken samen in een grote tentoonstelling.

QNX bevat de medeklinkers van het woord ‘equinox’. Equinox is het tijdstip waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat, waardoor de dag even lang is als de nacht. Op 20 maart 2012 is er de lente-equinox, op 23 september de herfst-equinox. Al sinds de antieke tijden zijn zowel de equinoxen als de zonnewende bijzondere, rituele dagen. De zomerwende, de langste dag van het jaar, valt in 2012 op 20 juni, tussen de twee equinoxen in. Op die drie dagen worden de QNX-plekken geopend.

 

Een plaats voor stilte en rituelen

“Het moet mogelijk zijn in deze luidruchtige, drukke tijden plekken te maken waar plaats is voor stilte. We willen plekken ontwerpen die door hun stilte de bezoeker de kans geven om goed te kijken, om na te denken of niet langer na te denken. Plekken waar kunst aanwezig is. Plekken die goed toegankelijk zijn, omdat ze bedoeld zijn openbare plekken te worden. Is het mogelijk op deze plekken rituelen door te laten gaan? En welke rituelen hebben in deze tijden nog zin – als we ervan uitgaan dat rituelen symbolische handelingen zijn die structuur geven aan het leven, en betekenis geven aan de cycli van het leven (geboorte, dood enz)? Plekken die de leegte, ontstaan door het wegvallen van oude rituele plekken, met mogelijk nieuwe betekenissen opvullen?”, aldus Peter Verhelst.


QNX1Huis van de druppelende stenen
Stadhuis, Burg, Brugge, België
Van 20 maart t/m 12 mei 2012
Opening op 20 maart om 12:00

Er hangen stenen. De bezoekers kunnen een wensbriefje invullen en dat in een schaal leggen. In de schaal wordt het blad verhit. De stenen beginnen te druppelen. Een man/vrouw zal de druppels met as vermengen en er een beeld van Johan Tahon mee inwrijven.
Voor QNX1- 'Huis van de druppelende stenen' werken Peter Verhelst en Maud Bekaert samen met een acteur.

De installatie is gratis te bezichtigen in het 'brandstraatje' (poort naast de hoofdingang van het stadhuis) op de Burg in Brugge op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 12u tot 15u. De opening van de installatie start telkens met het ritueel van 12u tot 13u. Wie wil, kan het ritueel bijwonen. Daarna blijft de installatie nog twee uur open.


QNX2 – Meer van Tranen
Poertoren (Begijnenvest / Minnewater), Brugge, België
Van 20 juni t/m 19 augustus 2012
Opening op 20 juni 2012 om 17:00

Voor QNX2 werken Maud Bekaert en Peter Verhelst samen met kunstenaar Johan Tahon, die bekend werd door zijn grote, gipsen beelden. Het zijn raadselachtige, zwijgende wezens. Misschien is stilte hun manier van praten. Misschien is de manier waarop ze naar ons kijken wel de reden van hun aanwezigheid. Opdat wij terug zouden kijken: we bestaan alleen maar uit de blik van de andere en vice versa. Het beeld zal zich naar u toe buigen en uw gedachten en verlangens uithuilen. Of uitzweten? Tot er een meertje ontstaat. Zodat er nooit een einde komt aan onze gedachten. En aan ons verlangen.

QNX2 - Meer van Tranen is een plek waar kan worden gedacht of niet gedacht. Een plek waar de bezoeker uitgenodigd wordt tot traag kijken. Omdat er, in onze verwarrende, luide en snelle tijden, te weinig stilte is en te weinig tijd om te kijken. Omdat er zo veel te zien is en te denken en te genieten en te voelen, als we er maar de tijd voor nemen.

De installatie Meer van Tranen vindt plaats binnen in de Poertoren (Begijnenvest / Minnewater). De toren werd eind 14de eeuw gebouwd als onderdeel van de stadsverdediging. Vanaf de 15de eeuw werd 'de grote toren' omgevormd tot een atelier en bergplaats voor buskruit. De Poertoren is niet vaak open voor het publiek.

De installatie opent op woensdag 20 juni om 17u en is daarna t.e.m. 19 augustus elke donderdag t.e.m. zondag van 15u tot 19u gratis te bezoeken. Uitzonderlijke sluitingsdagen zijn 30 juni (Feest in 't Park) en 6/7/8 juli (Cactusfestival).

Meer info over QNX vindt u hier: www.qnx.be