jt

mailinstagram  facebook  linkedin 

NED / ENG logo

Waq Waq - Galeri Artist Berlin

Galeri Artist Berlin (Fasanenstrasse 68, 10719 Berlijn, Duitsland)
Solotentoonstelling
Van 22 april t/m 25 mei 2011
Opening op 21 april van 18u00 tot 20u00

humanoidfruit_karinborghouts

Aan de basis van Waq Waq ligt een kleine Arabische prent die Johan Tahon ontdekte op een boekenmarkt op het Taksimplein in het bruisende hart van Istanbul. Deze prent toont een boom die mensenvruchten draagt en blijkt een illustratie te zijn van de Waq Waq-mythe die verhaalt over een magische boom die groeit op een verlaten eiland ergens in Zuid-Oost-Azië. Aan deze boom ontspruiten ieder jaar opnieuw vrouwenvruchten. Eens volgroeid maken de haren van deze wonderlijke gestalten zich langzaam los van de takken en vallen ze onder luid Waq Waq-gekrijs als geïmplodeerde rijpe vruchten op de grond, waar ze zielloos wegkwijnen, hun dood tegemoet.
De mythologie, zowel van het Westen als het Oosten, is wel vaker een inspiratiebron voor Johan Tahon, die met zijn droomsculpturen zijn eigen mythen materialiseert. Een mythe wordt gecreëerd om een verklaring te bieden voor datgene wat onverklaarbaar is, maar soms is de mythe zelf in zoveel mysterie gehuld dat de basis van haar ontstaan niet langer duidelijk is. Mythen bieden troost, al is het niet altijd onder woorden te brengen waarvoor precies.
Deze keer laat Tahon de galerie overwoekeren door een installatie die geïnspireerd werd door het Waq Waq-verhaal: fragiele gipsen hoofden ontspruiten aan de takken van een boom en dreigen zichzelf los te laten en op de grond uiteen te vallen. De installatie lijkt te leven en baadt in een sfeer van Unheimlichkeit. Ze wordt versluierd door de geheimen van haar eigen ontstaan.

Voor meer informatie en meer foto's, check deze Berlijnse blog: http://explorise.de